Personal

Per Fredrik von Platen

VD

Arkitekt SAR/MSA, Civilingenjör lantmäteri

Tidigare uppdrag/anställningar:
Stadsbyggnadsdirektör Helsingborgs stad
Planchef Helsingborgs stad
Stadsbyggnadsdirektör Landskrona stad
Stadsarkitekt Landskrona stad

mobil: 0706-88 00 95
e-post: perfredrik@skanemark.se

Bo Nilsson

Affärschef

Ingenjör

Tidigare uppdrag/anställningar:
Fastighetsutvecklare, projektchef NCC Boende

mobil: 0705-79 60 99
e-post: bo@skanemark.se

Marcus Hernwall

Projektchef

Ingenjör

Tidigare uppdrag/anställningar:
Mark- och anläggningskonsult, byggledare

mobil: 0761-14 27 30
e-post: marcus@skanemark.se