Företaget

Skånemark Exploatering AB är ett ungt företag med lång erfarenhet som i huvudsak sysslar med markexploatering för villa- och grupphusbebyggelse i företrädesvis västra Skåne. Vår långa och gedigna bakgrund inom detta område hoppas vi skall borga för en attraktiv och bra produkt med hög boendekvalitet.

Vår affärsidé är att arbeta fram nya bostadsområden med byggklara tomter och färdig infrastruktur, där vi sedan säljer tomterna direkt till slutkunden eller, i de fall det är rad- eller kedjehus, till husleverantörer alternativt bygger i egen regi.

Byggmästar’n i Skåne blev delägare i Skånemark 2014.

Skånemark hälsar Byggmästar’n i Skåne varmt välkomna som delägare.

Här kan ni läsa mer om vår nya partner:
Byggmästar’n i Skåne